ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้
บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชคบทที่ 1 ฉันคือใคร


บทที่ 2 ดวงวิญญาณ
และดวงวิญญาณสูงสุด

บทที่ 3 ความหมายของราชาโยคะ

เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
เยียวยาโลก ด้วยความเงียบสงบ 6 ก.พ.60
ความสงบเงียบ เยียวยา 14 ม.ค.60
พลังความเงียบสงบ 30 ธ.ค.60
ความเงียบสงบ คือภาษาของหัวใจที่บริสุทธิ์ 23 ต.ค.60
พลังของความเป็นแม่ 28 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์ 8 ก.ย.60

...เก่ากว่านี้

เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
การเดินทางในการจดจำระลึกถึง21 ม.ค.61
วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ27-30 ม.ค.61
การเดินทางในการจดจำระลึกถึง20 ม.ค.61
เชาว์ปัญญาทางจิตวิญญาณ โดย Br.Yogesh6 ม.ค.61
รายการธันวาคม 2560 กับ Sr.Sonja16 ธ.ค.60
ฉลองวันสันติภาพสากล20 ก.ย.60

...เก่ากว่านี้


ประเด็นความรู้วันนี้


You are visitor number© 2017 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.