ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้ขอเชิญเข้าร่วมรายการในเดือนธันวาคม 2560

เนื่องจากมูลนิธิ บราห์มา กุมารีราชาโยคะ ประเทศไทย ในฐานะเครือข่ายของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรนานาชาติที่มีสาขากว่า8,500 แห่งใน 110 ประเทศทั่วโลก ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้เพื่อการฝึกจิตแบบราชาโยคะโดยไม่หารายได้ รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคคลทั่วไปจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา สถาบัน

ดังนั้นแผนงานในช่วงหนึ่งปี (ธันวาคม 2560 - ธันวาคม 2561) ของมูลนิธิฯ จึงมีเป้าหมายในการพื้นฟูพลังทางจิต เพื่อทำให้ชีวิตปลอดภัยจากมลพิษภายใน(จิตใจ) และภายนอก (สิ่งแวดล้อม) โดยเชิญชวนสมาชิกในองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมสร้างทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงโลกภายในอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

อนึ่งทางมูลนิธิฯ มีรายการสำหรับในเดือนธันวาคม 2560 โดยมี

รายการทั้งหมดอยู่ในโครงการ Green Angel และ เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
เสาร์ 16 ธ.ค. 16.00 - 18.00 น. Opening the Heart
(รายการภาษาอังกฤษ)
Windsor Tower Condo ชั้น 6 สุขุมวิท 20
อาทิตย์17 ธ.ค. 9.30 - 19.30 น. เยียวยาโลกด้วยความเงียบสงบ
Heal the world through Silence
เช้า - มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ถ.แจ้งวัฒนะ
เย็น - บ้านริมทะเลสาบ
พฤหัส 21 ธ.ค. 10.00 - 12.00 น. ความเป็นผู้นำภายใน
Inner Leadership, Managing from Within
มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ถ.แจ้งวัฒนะ
ศุกร์ 22 ธ.ค. 9.00 - 12.00 น.
14.00 - 17.00 น.
ใช้ชีวิตในความสอดคล้องกลมกลืน
Living in harmony
YMCA สันติธรรม เชียงใหม่
บ้านเปรม บ่อสร้าง เชียงใหม่
อาทิตย์24 ธ.ค. 9.00 - 12.00 น. จิตผ่องใส โลกใหม่สวยงาม
Healthy Mind,Healthy Planet
บ้านสินธุ สมุทรปราการ
หากท่านใดที่สนใจเข้าร่วมรายการ หรือ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ พรรษพร วิทูรเมธา(ฝน) โทรศัพท์ 086-448-6700บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ

ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค


บทที่ 1 ฉันคือใคร

บทที่ 2 ดวงวิญญาณ
และดวงวิญญาณสูงสุด

บทที่ 3 ความหมายของราชาโยคะ
เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
ความเงียบสงบ คือภาษาของหัวใจที่บริสุทธิ์ 23 ต.ค.60
พลังของความเป็นแม่ 28 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์ 8 ก.ย.60
ศิลปะการดำเนินชีวิตอันสูงส่ง 23 ส.ค.60

...เก่ากว่านี้

เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
ฉลองวันสันติภาพสากล20 ก.ย.60
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์ 16 ก.ค.60
ความสุขคือยาที่ดีที่สุด 6 พ.ค.60
ราศ ลีลา 15 ม.ค.60

...เก่ากว่านี้


ประเด็นความรู้วันนี้


You are visitor number© 2017 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.