ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้
เรื่องราวของ บราห์มา กุมารี

สรุปสาระบทที่ 1 ของราชาโยคะ

แนะความคิดเพื่อการฝึกจิต


บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค

เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
มีความเป็นบวก 4 ธ.ค.61
ให้การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ 11 พ.ย.61
เปิดหัวใจ 6 ต.ค.61
บริโภคอาหารบริสุทธิ์ 30 ส.ค.61
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 15 ก.ค.61
เพิ่มพลังภายในให้ตนเอง 1 มิ.ย.61

...เก่ากว่านี้

รายการที่ผ่านมาแล้ว
พูดจริงทำจริงพ.ย.61
เป็นเวลาของการยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น19 ต.ค.61
สงบภายในสู่สันติภาพโลกก.ย.61
เยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ9 ส.ค.61
บริโภคอาหารที่บริสุทธิ์14 ก.ค.61
ราชา โยคะ เรียบง่ายและสูงส่ง(มิ.ย.61)17,24,30 มิ.ย.61

...เก่ากว่านี้


ประเด็นความรู้วันนี้


You are visitor number© 2018 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.