ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้ลงทะเบียนเข้างานคลิกที่รูปนี้บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ

ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค


บทที่ 1 ฉันคือใคร

บทที่ 2 ดวงวิญญาณ
และดวงวิญญาณสูงสุด

บทที่ 3 ความหมายของราชาโยคะ
เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
Divine Light แสงทิพย์14 มิ.ย.60
นางฟ้า-เทวดา14 ม.ย.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสงบ)3 ก.พ.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเคารพ)1 ม.ค.60

...เก่ากว่านี้

เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
ความสุขคือยาที่ดีที่สุด6 พ.ค.60
ราศ ลีลา15 ม.ค.60
ครอบครัวดวงดาว1 ม.ค.60
กิจกรรมความสงบ1 ม.ค.60

...เก่ากว่านี้
You are visitor number© 2015 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.