ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้


บราห์มา กุมารี ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ ราชาโยคะ: ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค

บทที่ 1 ฉันคือใคร

บทที่ 2 ดวงวิญญาณและดวงวิญญาณสูงสุด

บทที่ 3 ความหมายของราชาโยคะ
เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
นางฟ้า-เทวดา14 ม.ย.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสงบ)3 ก.พ.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเคารพ)1 ม.ค.60
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความถ่อมตน)13 พ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความศรัทธา)13 ต.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความอดกลั้น)28 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(การให้อภัย)13 ก.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความปรานี)21 ส.ค.59
ศูนย์การเรียนรู้ของบราห์มา กุมารี ออสเตรเลีย 24 ก.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความเมตตากรุณา) 5 มิ.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความบริสุทธิ์) 4 พ.ค.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความสุข) 9 เม.ย.59
การเดินทางของผู้สร้างความสงบ(ความรักและสัจจะ) 2 เม.ย.59
แสงนำทางไปสู่โลกใหม่ 16 มี.ค.59
คุณประโยชน์ของการเจ็บป่วย 3 ก.พ.59
จุดแสงปัญญา ให้นาวาชีวิต 9 ม.ค.59
100 ปี ของชีวิตที่เป็นเพชร 30 พ.ย.58
บราเตอร์ อตัมปรากาช ฉายแสงแห่งความบริสุทธิ์ 11 ต.ค.58
ตามเก็บภาพ เก็บความรู้สึก และประสบการณ์ดีๆ 30 ก.ย.58
ราชาโยคีสุริยาฉายแสงแห่งการรู้แจ้ง 1 ก.ย.58
การมาเยือนของดีดี้เนอร์มาละ 11 ส.ค.58
ราชาโยคะ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 3 ส.ค.58
7 คุณสมบัติ ของ 'ผู้เป็นหนึ่งเดียว' สำหรับ ความเป็นหนึ่งเดียว
19 พ.ค.58
Symphony of Light 29 มี.ค.58
ใครมีหัวใจผีเสื้อ 19 ก.พ.58
ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 16 ม.ค.58
ความรักของผู้เป็นหนึ่งเดียว 30 ก.ย.57
สายใยศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองชีวิต... 4 ก.ย.57
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำให้อิ่มเต็ม 7 ก.ค.57
ทำไมพระเจ้าจึงเลือกฉัน? 28 พ.ค.57
ราชาของโยคะ 26 เม.ย.57
เก็บเกี่ยวสาระ 7 เม.ย.57
ความรักเปิดประตูหัวใจ 22 ก.พ.57
สาระของชีวิต: สงบ รัก สุข 14 ก.พ.57
ชีวิตด้านใน คือหลักประกันที่มั่นคง 11 ก.พ.57
ผู้สร้างความสงบ 1 ก.พ.57
เพชรที่มีชีวิต 11 ม.ค.57
Now ปัจจุบัน คือ ของขวัญ 7 ม.ค.57
สัจจะและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง 26 ธ.ค.56
การจดจำระลึกถึง 7 ธ.ค.56
เหนือเสียง 3 ต.ค.56
ประสบการณ์ภายในจากทัศนคติที่รู้ค่ารู้คุณ 17 ก.ย.56
ความบริสุทธิ์ คือแม่ของความสงบและความสุข 29 ส.ค.56
พักสักครู่ สงบสักครู่ ...รู้ค่าชีวิต 22 ก.ค.56
เอาใจใส่ แบ่งปัน และดลใจ 28 มิ.ย.56
คุณธรรม นำชีวิต 6 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา ตอนที่ 2 4 มิ.ย.56
วัวเจ้าปัญญา ท้าทายปัญหา 30 พ.ค.56
เปิดเผยความลี้ลับของสิ่งสูงสุด - แสง... ผู้เป็นสากล 19 พ.ค.56
บราห์มา กุมารี ปลุกโลกให้ตื่น 14 พ.ค.56
สร้างแรงจูงใจตนเอง 22 เม.ย.56
พลังแห่งรัก 20 เม.ย.56
ชีวิตครอบครัวทางจิตกับ ดีดี้ ซูเดช 2 เม.ย.56
ทุกความคิดนั้นมีค่า 15 ก.พ.56
เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
ความสุขคือยาที่ดีที่สุด6 พ.ค.60
ราศ ลีลา15 ม.ค.60
ครอบครัวดวงดาว1 ม.ค.60
กิจกรรมความสงบ1 ม.ค.60
ร่วมสร้างกระแสความสงบที่ ABAC2 ธ.ค.59
กิจกรรมความเคารพ27 พ.ย.59
Positive Thinking25 พ.ย.59
กิจกรรมความถ่อมตน31 ต.ค.59
กิจกรรมความศรัทธา31 ก.ย.59
กิจกรรมความอดกลั้น31 ส.ค.59
กิจกรรมการให้อภัย31 ก.ค.59
ความสุข...พลังภายใน โดย Sr.Jayanti26 ก.ค.59
สื่อสารผ่านภาษาตา ภาษาจิตวิญญาณ โดย Sr.Jayanti28 ก.ค.59
กิจกรรมความปรานี มิ.ย.59
งามด้วยปัญญา ให้คณค่าชีวิตที่มีดุลย์ 29 มิ.ย.59
กิจกรรมความเมตตากรุณา 4-15 พ.ค.59
ความสุขคือยาวิเศษ 20 มี.ค.59
สัจจะนำทาง 6-7 ก.พ.59
การแสดงความรักและพลังของพระเจ้า 18 ม.ค.59
ในหัวใจของพระเจ้า..มองด้วยความรัก 31 ม.ค.59
ฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวดวงดาว 20 ธ.ค.58
จุดแสงปัญญาให้นาวาชีวิต 28 พ.ย.58
สื่อสารภาษาใจ ให้โลกสงบสุข 21 ก.ย.58
ชีวิตราชาโยคี 28 ก.ค.58
ฉลองสัปดาห์โยคะสากล 21 มิ.ย.58
ฉลองครบรอบวันเกิดศูนย์ราชาโยคะ 5 พ.ค.58
แสงแห่งรัก 23 มี.ค.58
Symphony of Light 7 มี.ค.58
ความลับของความสุข 28 ก.พ.58
ความรักเชื่อมโยงกับคุณธรรม 14 ก.พ.58
ราชา โยคะ จิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง 24 ม.ค.58
Heart of Butterfly 25 ม.ค.58
ตรอบครัวดวงดาว 27 ธ.ค.57
ศิลปในการครองตน Sr.Denise 13 ธ.ค.57
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 16 พ.ย.57เจ็ดเสาร์แห่งการเข้าถึงสัจจะ 5 ก.ค.57
คริสต์มาสทางจิต 21 ธ.ค.56
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 17 พ.ย.56
เสียงสู่ความสงบ 21 ก.ย.56
ประสบการณ์ภายใน ความสงบของจิตใจ22 ส.ค.56
เป็นเวลาที่ต้องกลับมาอ่อนโยน เป็นเวลาที่ต้องกลายเป็นนางฟ้า6 ส.ค.56
ความสงบภายใน ความงามของจิตใจ 27 ก.ค.56
วันที่ระลึกถึงมาม่า -แม่ของชาวโลก 16 มิ.ย.56
กระจายความสงบเย็นไปสู่บรรยากาศ 14 มิ.ย.56
จดจำ...การเดินทางกลับสู่สาระ 5 พ.ค.56
แสงปัญญา ชนะความกลัว ไม่มั่นคง 27 มี.ค.56
แสงปัญญา 2 มี.ค.56
ทางเลือกที่สงบ 25 ก.พ.56
วันของเทวดานางฟ้า 18 ม.ค.56
คริสต์มาสทางจิต 22 ธ.ค.55

จดหมายข่าวฉบับที่ 1
จดหมายข่าวฉบับที่ 2
จดหมายข่าวฉบับที่ 3
จดหมายข่าวฉบับที่ 4
จดหมายข่าวฉบับที่ 5
จดหมายข่าวฉบับที่ 6
จดหมายข่าวฉบับที่ 7
จดหมายข่าวฉบับที่ 8
จดหมายข่าวฉบับที่ 9
จดหมายข่าวฉบับที่ 10
จดหมายข่าวฉบับที่ 11
จดหมายข่าวฉบับที่ 12
จดหมายข่าวฉบับที่ 13
จดหมายข่าวฉบับที่ 14
จดหมายข่าวฉบับที่ 15
จดหมายข่าวฉบับที่ 16
จดหมายข่าวฉบับที่ 17
จดหมายข่าวฉบับที่ 18
จดหมายข่าวฉบับที่ 19
จดหมายข่าวฉบับที่ 20
จดหมายข่าวฉบับที่ 21
จดหมายข่าวฉบับที่ 22
จดหมายข่าวฉบับที่ 23
จดหมายข่าวฉบับที่ 24
จดหมายข่าวฉบับที่ 25
จดหมายข่าวฉบับที่ 26
จดหมายข่าวฉบับที่ 27
จดหมายข่าวฉบับที่ 28
จดหมายข่าวฉบับที่ 29
จดหมายข่าวฉบับที่ 30
จดหมายข่าวฉบับที่ 31
จดหมายข่าวฉบับที่ 32
จดหมายข่าวฉบับที่ 33
จดหมายข่าวฉบับที่ 34
จดหมายข่าวฉบับที่ 35
จดหมายข่าวฉบับที่ 36
จดหมายข่าวฉบับที่ 37
จดหมายข่าวฉบับที่ 38
จดหมายข่าวฉบับที่ 39
จดหมายข่าวฉบับที่ 40
จดหมายข่าวฉบับที่ 41
จดหมายข่าวฉบับที่ 42
จดหมายข่าวฉบับที่ 43


T
V
รายการโทรทัศน์
สัมภาษณ์ในรายการ ธรรมาภิวัตน์ หัวข้อ บราห์มา กุมารี ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต
ออกอากาศที่ ASTV เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553

V
I
D
E
O
ฉันคือใคร สรุปสาระบทที่ 1 ของราชาโยคะ
- แบบย่อ มี ไทย subtitle 5 นาที
- แบบย่อ พากย์ไทย 10 นาที
- แบเต็ม พากย์ไทย 40 นาที
เรื่องราวของ บราห์มา กุมารี
แนะนำบราห์มา กุมารี การค้นพบจิตวิญญาณภายใน
เป็นสาระความรู้ของราชาโยคะ
เวลา
อดีตเราเคยเป็นเช่นไร
อนาคตเราจะเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง
นักเดินทาง
จากโลกไม่มีตัวตน ลงมาสู่โลกที่มีตัวตน
และกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง


Brahma Kumaris on MASALA magazine


B
O
O
K
อ่านหนังสือ ฉันคือใคร online อ่านหนังสือ ชีวิตอมตะ online
อ่านหนังสือ ราชาโยคะ online อ่านหนังสือ ฉันต้องการอะไร? onlineYou are visitor number© 2015 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.