ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ

การฝึกจิตประจำวันนี้

บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชคบทที่ 1 ฉันคือใคร


บทที่ 2 ดวงวิญญาณ
และดวงวิญญาณสูงสุด

บทที่ 3 ความหมายของราชาโยคะ

เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
ไม่มีขีดจำกัด 18 เม.ย.61
เข้าไปสู่ความเงียบสง​บ 1 เม.ย.61
เยียวยา ตนเอง 13 มี.ค.61
เยียวยาโลก ด้วยความเงียบสงบ 6 ก.พ.61
ความสงบเงียบ เยียวยา 14 ม.ค.61
พลังความเงียบสงบ 30 ธ.ค.60

...เก่ากว่านี้

เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
เคารพชีวิต22 เม.ย.61
ชีวิตอมตะ (เชียงใหม่)11 มี.ค.61
การเดินทางในการจดจำระลึกถึง21 ม.ค.61
วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ27-30 ม.ค.61
การเดินทางในการจดจำระลึกถึง20 ม.ค.61
เชาว์ปัญญาทางจิตวิญญาณ โดย Br.Yogesh6 ม.ค.61

...เก่ากว่านี้


ประเด็นความรู้วันนี้


You are visitor number© 2017 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.