ขอเชิญท่านเข้ารับการอบรม
ใน หลักสูตรพื้นฐานการทำสมาธิแบบราชาโยคะ 7 บท 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงได้ฟรี
สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถานที่ติดต่อใกล้บ้านท่านครับ
หากท่านไม่สะดวกมาอบรมด้วยตนเอง ท่านสามารถอบรมแบบ online ได้ โดยคลิกที่นี่

การฝึกจิตประจำวันนี้เรื่องราวของ บราห์มา กุมารี

สรุปสาระบทที่ 1 ของราชาโยคะ

แนะความคิดเพื่อการฝึกจิต


บราห์มา กุมารี
ประตูสู่การรู้แจ้งของชีวิต

แนะนำ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ


ภาวะผู้นำโลก คิดอย่างไรให้ได้โชค

เรื่องราวชีวิตของเราทุกคน
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก.ค.65 8 ก.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ มิ.ย.65 4 ส.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ พ.ค.65 7 ก.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ เม.ย.65 16 มิ.ย.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ มี.ค.65 4 พ.ค.65
นิมิตใหม่ ชีวิตใหม่ โลกใหม่ ก.พ.65 8 เม.ย.65

...เก่ากว่านี้

รายการที่ผ่านมาแล้ว
ทำตามความฝัน ธ.ค.61
พูดจริงทำจริง พ.ย.61
เป็นเวลาของการยืนหยัดอย่างยืดหยุ่น 19 ต.ค.61
สงบภายในสู่สันติภาพโลก ก.ย.61
เยียวยาหัวใจและจิตวิญญาณ 9 ส.ค.61
บริโภคอาหารที่บริสุทธิ์ 14 ก.ค.61

...เก่ากว่านี้


ประเด็นความรู้วันนี้


You are visitor number© 2022 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.